Co je to IUCLID?

IUCLID je softwarová aplikace používaná k zaznamenávání, uchovávání, spravování a výměně údajů o vnitřních a nebezpečných vlastnostech chemických látek. Agentura ECHA tuto aplikaci vyvíjí ve spolupráci s OECD.

V souladu s nařízením REACH musí být informace předkládané agentuře ECHA ve formátu IUCLID. Agentura ECHA poskytuje softwarovou aplikaci zdarma na internetových stránkách IUCLID 6.

Než začnete s aplikací IUCLID pracovat, je důležité, abyste se seznámili s tím, jak jsou informace v registrační dokumentaci strukturované, a s terminologií používanou v aplikaci. To můžete provést tak, že začnete do nástroje zadávat své údaje a při tom budete nahlížet do uživatelských příruček. Na internetových stránkách a v aplikaci IUCLID je k dispozici také užitečná dokumentace k softwaru.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)