Pravidla jednání o sdílení údajů

Následující doporučené a nedoporučené kroky vám mohou pomoci dovést jednání o sdílení nákladů k úspěšnému konci.

 

Doporučeno Nedoporučeno
Při všech jednáních být spolehlivý, důsledný a otevřený

Očekávat, že druhá strana udělá vaši práci za vás

Jednat v zákonných lhůtách

Stanovit nepřiměřený časový rámec pro dokončení vyjednávání

Vést si písemné záznamy o všech krocích vyjednávání, o každém e-mailu, telefonátu či setkání

Sdělovat důvěrné nebo obchodně citlivé informace

 Chovat se ke každé společnosti nebo osobě, s níž jednáte, tak, jak očekáváte, že se bude chovat k vám

Nebrat v potaz náklady (čas, zdroje atd.) spojené s vyjednáváním

Být jasný a jednoznačný ohledně toho, o co usilujete

Být v prodlení

Brát v potaz možnosti, velikost a situaci strany, s níž jednáte

Vysílat matoucí signály

Pohotově reagovat na všechny přiměřené žádosti/otázky/sdělení

Přehlížet nastolené otázky

Dát druhé straně spravedlivý a přiměřený čas na poskytnutí odpovědi

Vyjednávat o ceně, aniž byste zvážili objektivní kritéria

Při jednání vycházet z údajů a jejich hodnoty

Každou informaci získanou během vyjednávání kriticky posoudit

Být konkrétní, pokud nesouhlasíte s navrhovanými nabídkami

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)