Jak vytvořit vaši registrační dokumentaci pomocí cloudové služby IUCLID

Pokud spravujte pouze několik látek, můžete k vytvoření své dokumentace ve formátu IUCLID využít služby IUCLID Cloud.

Chcete-li tuto službu využívat, musíte mít účet ECHA a přihlásit se ke službě IUCLID Cloud. Postup:

 1. Přejděte na stránku „Služby agentury ECHA v rámci cloudového úložiště“, kde najdete stručný popis služeb a soubor užitečných zdrojů.
 2. Z nabídky vpravo vyberte „Access ECHA Cloud Services“ (Přístup ke cloudovým službám agentury ECHA).
 3. Zvolte „Login“ (Přihlásit se) a zadejte své přihlašovací jméno a heslo, pokud již máte účet. Jestliže účet ještě nemáte, vytvořte si jej tak, že zvolíte „Register“ (Zaregistrovat se) a poté:
  1. zadejte základní informace umožňující identifikovat váš účet a
  2. vytvořte právní subjekt. Systém vám následně zašle potvrzovací e-mail, který musíte potvrdit.
 4. K odběru služby IUCLID Cloud se přihlásíte kliknutím na přihlášení ke službě „IUCLID Cloud“. Budete vyzváni, abyste si přečetli podmínky služby a přijali je.
 5. Jakmile se přihlásíte k odběru služby, můžete zvolit „Access service“ (Přístup ke službě). Tak se dostanete na webové rozhraní služby IUCLID Cloud.

Níže naleznete hlavní kroky, jak postupovat při vytváření registrační dokumentace pomocí služby IUCLID Cloud.

 

1. Vytvořte soubor údajů o látce

První, co musíte udělat, je vytvořit soubor údajů o látce, který obsahuje administrativní a vědecké údaje o látce, kterou chcete zaregistrovat. Tento soubor je základem pro registraci. Musíte v něm uvést všechny požadované informace o vlastnostech, použití a expozici látky. Soubor můžete později kdykoli upravovat, například pokud zjistíte nové informace o látce.

Pokud jste v souboru údajů o látce uvedli jakékoli informace, které by neměly být zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA, musíte je označit jako důvěrné. Každá žádost o zachování důvěrnosti informací musí být řádně odůvodněna.

Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je soubor údajů o látce kompletní, kliknutím na tlačítko „Validate“ (Ověřit) v hlavním náhledu látky. Tím se ukáže, zda je třeba upravit informace ve vaší dokumentaci. Upozorňujeme, že informace ručně kontrolované agenturou ECHA nejsou zahrnuty do kontrol prováděných Asistentem pro ověření.

V ověřovací zprávě se označí pole, která je třeba zkontrolovat. Abyste mohli dokumentaci úspěšně předložit agentuře ECHA, musíte všechny problémy zjištěné v rámci kontroly předkládané dokumentace opravit. Kontroly kvality vám mají pomoci zlepšit kvalitu údajů. V dalších aktualizacích aplikace IUCLID budou zavedeny další kontroly kvality, které vám umožní vytvářet vysoce kvalitní dokumentaci.

 

2. Vytvořte dokumentaci

 

K vytvoření dokumentace musíte vyplnit záhlaví dokumentace v souboru údajů o látce a poté zvolit „Create dossier“ (Vytvořit dokumentaci).

Při upravování informací v záhlaví dokumentace dávejte pozor na:

 • Typ podání: zvolte správný typ podání. Registrujete látku určenou pro standardní použití (látka se používá samostatně nebo ve směsích) a se standardními informačními požadavky? Zahrnuje vaše registrace látku určenou pouze k použití jako meziprodukt (látka se používá k výrobě jiné látky)? Jste hlavním, nebo vedlejším žadatelem o registraci?
 • Administrativní informace: můžete požádat, aby informace, jako je množstevní rozmezí nebo registrační číslo, zůstaly důvěrné.
 • Pokud máte nárok na prominutí poplatku za dokumentace k látkám v rozmezí 1–10 tun ročně, musíte tuto informaci zde také uvést. Jedná se o případ, kdy dobrovolně předkládáte standardní soubor informací k dané látce, přestože byste ji mohli zaregistrovat pouze s omezeným souborem informací.
 • Název dokumentace: název dokumentace byste měli uvést u položky „Dossier name“ (Název dokumentace). Název dokumentace by měl být takový, abyste podle něj byli schopni dokumentaci snadno dohledat ve svém systému. V názvu nepoužívejte důvěrné informace, neboť jej uvidí každý, s kým budete dokumentaci sdílet.

 

3. Zkontrolujte dokumentaci

Po vytvoření dokumentace ze souboru údajů o látce byste ji měli ještě jednou zkontrolovat. I pokud nástroj pro potvrzení neukáže žádné nedostatky, když jste jej spustili na souboru údajů o látce, je důležité, abyste ověřili také konečnou verzi dokumentace, protože jste při vytváření dokumentace mohli přidat určité informace, které mohou vést k jinému výsledku z hlediska úplnosti dokumentace.

 

4. Předložte dokumentaci pomocí nástroje REACH-IT.

Jakmile budete spokojeni s údaji ve své dokumentaci v aplikaci IUCLID, můžete je odeslat agentuře ECHA pomocí nástroje REACH-IT.

To lze učinit následujícím způsobem:

 • výběrem možnosti „Select from IUCLID Cloud“ (Vybrat z úložiště IUCLID Cloud) v průvodci odesíláním v nástroji REACH-IT, NEBO
 • výběrem možnosti „Export“ (Exportovat) v horním rohu hlavního zobrazení dokumentace ve službě IUCLID Cloud, což vede k uložení dokumentaci do počítače před nahráním a odesláním do agentury ECHA pomocí nástroje REACH-IT.