Creating your registration dossier

Poté, co jste shromáždili všechny informace o své látce nezbytné pro splnění požadavků nařízení REACH, musíte zdokumentovat svá zjištění v registrační dokumentaci.

Soubor, který předložíte agentuře ECHA za účelem registrace vaší látky, se nazývá dokumentace. Dokumentace je kopie vašeho souboru údajů o látce. Je určena pouze ke čtení a je doplněna o informace o typu vaší registrace.

V závislosti na vaší roli ve společném předložení lze připravit dva typy dokumentace:

1) Dokumentace hlavního žadatele o registraci, která zahrnuje totožnost látky, na kterou se vztahuje společné předložení, informace o vlastnostech látky a informace o hlavním žadateli o registraci specifické pro danou společnost.

Pro dokumentaci hlavního žadatele o registraci můžete použít:

 1. službu IUCLID Cloud
  Pokud jste konzultantem pracujícím pro žadatele o registraci nebo pokud jste sami žadatelem o registraci, který nástroj IUCLID používá pouze občas, nebo máte pouze několik látek, které chcete spravovat;
 2. aplikace IUCLID
  Pokud spravujete velké množství dat.

2) Dokumentace členů, ve které všichni ostatní žadatelé o registraci uvedou informace o své společnosti, jako jsou kontaktní údaje, přesná identifikace látky, vyrobené nebo dovezené objemy a použití chemické látky jejich zákazníky.

Pro dokumentaci členů můžete použít:

 1. vytváření dokumentace přímo v nástroji REACH-IT
  Pokud jste členem společného předložení a souhlasíte se všemi informacemi, které za vás hlavní žadatel o registraci předložil;
 2. službu IUCLID Cloud
  Pokud jste konzultantem pracujícím pro žadatele o registraci nebo pokud jste sami žadatelem o registraci, který nástroj IUCLID používá pouze občas, nebo máte pouze několik látek, které chcete spravovat;
 3. aplikaci IUCLID
  Ve všech ostatních případech.