Sama biotsiidi luba

Ettevõtete vajadustele vastutulekuks ja nende halduskoormuse vähendamiseks pakub samade omadustega biotsiidide loa määrus (määrus (EL) nr 414/2013, muudetud määrusega (EL) 2016/1802) võimaluse taotleda laiema loa asemel kitsamat (st biotsiidipere loa asemel ühe või mitme konkreetse biotsiidi luba) või laiema piirkonna loa asemel kitsama piirkonna luba (st liidu loa asemel riiklikku luba).

Võimalik on taotleda luba üksiktootele (samade omadustega biotsiid), mis on samade omadustega kui muu biotsiid, millel juba on luba (võrdlustoode) või mille loataotlus on juba esitatud (tulevane võrdlustoode).

See on võimalik olenemata sellest, kas seonduv võrdlustoode on üksiktoode või kuulub biotsiidiperre.

Võimalik on ka taotleda riiklikku luba (tulevase) võrdlustoote alusel, millel juba on liidu luba või mille taotlus on juba esitatud.

Määrus hõlmab ka tooteid, mille suhtes kehtib loa andmise lihtsustatud menetlus.

Samuti on võimalik taotleda sama biotsiidipere luba (liidu, riiklikku või lihtsustatud luba), lähtudes (tulevase) võrdlustoote biotsiidiperest.

Sarnaste omadustega biotsiidi loa taotlemise menetluse tulemus on eraldi luba, mis kehtib sama kuupäevani kui võrdlustoode (või biotsiidipere). Sellisel loal on muu number kui võrdlustoote loal ning seda saab muuta või tühistada võrdlustootest sõltumata.

Samade omadustega biotsiidi loa taotlused tuleb esitada biotsiidiregistri (R4BP 3) kaudu nagu ka kõik muud biotsiidimäärusega reguleeritavad taotlused.

Samade omadustega biotsiidi loa taotlemise ja järelmeetmetega seotud teave ja juhised on asjakohastes esitamise käsiraamatutes, mis on avaldatud ECHA veebilehel. Regulatiivne lisateave on praktilise juhendi peatükis „Samade omadustega biotsiid“.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)