Lihtsustatud loamenetlus

Lihtsustatud loamenetluse eesmärk on soodustada selliste biotsiidide kasutamist, mis on keskkonnale ning inimeste ja loomade tervisele vähem kahjulikud.

Lihtsustatud loamenetluse kasutamiseks peab biotsiid vastama kõikidele järgmistele tingimustele:

 • kõik biotsiidis sisalduvad toimeained on biotsiidimääruse I lisas ja vastavad kindlaksmääratud piirangutele;
   
 • biotsiid ei sisalda ühtegi probleemset ainet;
   
 • biotsiid ei sisalda ühtegi nanomaterjali; 
   
 • biotsiid on piisavalt tõhus;
   
 • biotsiidi käsitsemiseks ja selle ettenähtud kasutuseks ei ole vaja isikukaitsevahendeid.

Kui kõik need tingimused on täidetud, peab luba sooviv taotleja esitama ECHA-le R4BP 3 kaudu taotluse, märkides, mis liikmesriigi pädev asutus taotlust hindab.

Lihtsustatud menetluse kaudu saadud loa korral tohib biotsiidi turustada teistes liikmesriikides ilma loa vastastikuse tunnustamiseta. Loa omanik peab siiski teavitama iga asjaomast liikmesriiki 30 päeva enne toote viimist tema territooriumile. Teade esitatakse R4BP 3 kaudu.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)