Liidu luba

Biotsiidimäärus annab võimaluse taotleda teatavate biotsiidide jaoks liidu luba. See võimaldab ettevõtetel turustada oma tooteid kogu liidus, ilma et nad peaksid taotlema riiklikku luba.

Liidu luba tagab kõikides liikmesriikides samad õigused ja kohustused kui riiklik luba.

Liidu luba antakse sarnastel kasutustingimustel kogu liidus, kuid erandiks on biotsiidid, mis sisaldavad väljajätmise kriteeriumidele vastavaid toimeaineid ja tooteliikidesse 14, 15, 17, 20 ja 21 kuuluvaid aineid. Loa taotlemise ajakava on erinev ja oleneb sellest, kas toode sisaldab uusi või olemasolevaid toimeaineid.

Uued toimeained

Biotsiididele, mis sisaldavad uusi toimeaineid, sh kombinatsioonis olemasolevate toimeainetega, saab taotleda liidu luba alates 1. septembrist 2013.

Olemasolevad toimeained

Biotsiididele, mis sisaldavad ainult olemasolevaid toimeaineid, saab taotleda liidu luba tooteliigist olenevalt kolmes etapis:

  1. alates 1. septembrist 2013 tooteliikidele 1, 3, 4, 5, 18 ja 19;
  2. alates 1. jaanuarist 2017 tooteliikidele 2, 6 ja 13;
  3. alates 1. jaanuarist 2020 ja edasi ülejäänud tooteliikidele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ja 22.

Liidu loaga biotsiidide loetelu avaldatakse ECHA veebilehel. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)