REACH-IT

REACH-IT je ústřední informační systém, který pomáhá průmyslovým subjektům, příslušným orgánům členských států a Evropské agentuře pro chemické látky předkládat, zpracovávat a spravovat údaje a dokumentace v zabezpečeném prostředí. Každá z těchto tří skupin subjektů má přístup ke konkrétním funkcím nástroje REACH-IT, jichž může využívat k plnění požadavků, které jsou na ni kladeny podle nařízení REACH a CLP. Nástroj REACH-IT slouží také jako bezpečný komunikační kanál mezi těmito třemi skupinami a umožňuje jim koordinovat zpracovávání a hodnocení údajů a dokumentací.