PPORD

Shrnutí

Pokud je vaše látka součástí výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy (PPORD), můžete agentuře ECHA předložit oznámení PPORD, abyste získali výjimku z povinnosti registrace.

Nejdříve se musíte zaregistrovat v systému REACH-IT.

Připravte si své oznámení pomocí nejnovější verze nástroje IUCLID a odešlete je prostřednictvím nástroje REACH-IT.

Příprava a předložení dokumentace

  1. Přečtěte si příručku: Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD. 
  2. Dokumentaci k oznámení PPORD si vytvořte v nástroji IUCLID.
  3. Pomocí zásuvného modulu nástroje IUCLID pro potvrzení zjistěte, zda nechybí některé údaje, a proveďte předběžnou kontrolu určitých „provozních pravidel".
  4. Pomocí zásuvného modulu nástroje IUCLID pro výpočet poplatku zjistěte přibližnou výši poplatku za vaši registraci.
  5. Dokumentaci k oznámení PPORD předložte pomocí nástroje REACH-IT.

Podrobné pokyny najdete v nápovědě k nástroji REACH-IT.

Po ověření úplnosti informací a zaplacení příslušného poplatku PPORD vám agentura ECHA sdělí číslo oznámení.

Příprava a předložení dokumentace k žádosti o prodloužení PPORD

Žádost o prodloužení PPORD lze vytvořit v nástroji IUCLID jako spontánní aktualizaci stávajícího oznámení a poté odeslat prostřednictvím nástroje REACH-IT.

Poznámka: Aby agentura ECHA mohla zaručit, že žádost bude zpracována včas před datem uplynutí platnosti, předložte ji nejméně čtyři měsíce před koncovým datem vaší výjimky a do 30 dnů zaplaťte příslušný poplatek.

Při přípravě dokumentace v nástroji IUCLID postupujte podle pokynů uvedených v příručce: Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD.