EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

Software EUSES vám pomůže posoudit rizika související s chemickými látkami. 

Jedná se o evropský referenční nástroj pro podniky, orgány a výzkumné pracovníky sloužící k vypracování posouzení expozice životního prostředí podle nařízení o biocidních přípravcích a nařízení REACH.

V případě posouzení podle nařízení REACH lze použít také Chesar, nástroj pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti.

V roce 2019 byl software EUSES aktualizován na verzi 2.2.0, zejména za účelem podpory posouzení expozice životního prostředí a rizik v souvislosti s biocidními přípravky. Byly doplněny nové a aktualizované scénáře emisí do životního prostředí, do všech kroků posuzování bylo jakožto způsob emise zahrnuto přímé uvolňování do životního prostředí a k dispozici je také nová verze modelu SimpleTreat (4.0), která umožňuje posouzení rozpadu a distribuce látky v čistírně odpadních vod. 

Sledujte naše novinky a informujte se o nástrojích agentury ECHA pro posouzení chemické bezpečnosti. 

Categories Display