EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

Software EUSES vám pomůže posoudit rizika související s chemickými látkami. 

Jedná se o evropský referenční nástroj pro podniky, orgány a výzkumné pracovníky sloužící k vypracování posouzení expozice životního prostředí podle nařízení o biocidních přípravcích a nařízení REACH.

V případě posouzení podle nařízení REACH lze použít také Chesar, nástroj pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti.

V roce 2019 byl software EUSES aktualizován na verzi 2.2.0, zejména za účelem podpory posouzení expozice životního prostředí a rizik v souvislosti s biocidními přípravky. Byly doplněny nové a aktualizované scénáře emisí do životního prostředí, do všech kroků posuzování bylo jakožto způsob emise zahrnuto přímé uvolňování do životního prostředí a k dispozici je také nová verze modelu SimpleTreat (4.0), která umožňuje posouzení rozpadu a distribuce látky v čistírně odpadních vod. 

Sledujte naše novinky a informujte se o nástrojích agentury ECHA pro posouzení chemické bezpečnosti. 

Chemical risk assessment stakeholders' community - call for interest

ECHA is currently developing the Chesar Platform, the chemical risk assessment tool combining Chesar and EUSES, and serving both REACH and Biocide. To prepare the new tool, ECHA is in the process of setting up a stakeholder community. The community will play a key role in collecting and discussing a wide range of scientific proposals, from assessment methodologies and approaches to the usability of the Platform.

We therefore invite all parties interested to be part of this group to reply to this questionnaire.