Služby agentury ECHA v rámci cloudového úložiště

Cloudové služby agentury ECHA představují zabezpečenou internetovou platformu používanou k šíření elektronických aplikací agentury ECHA v soukromém cloudovém prostředí. Služba je součástí informační infrastruktury agentury ECHA a používání šifrované komunikace, pravidelné bezpečnostní audity a aktualizace všech složek zajišťují, aby vaše cloudová data byla v bezpečí a neměl k nim přístup nikdo další.

První služba, která je k dispozici, se soustředí na Mezinárodní jednotnou databázi informací o chemických látkách (IUCLID), jelikož je to zcela zásadní z hlediska lhůty pro registraci pro rok 2018. Funkce této služby jsou seřazeny dle priorit v souladu s potřebami malých a středních podniků.

Cloudová aplikace databáze IUCLID se spouští v prohlížeči, a tudíž doplňuje aplikaci IUCLID při pomoci malým a středním podnikům registrovat chemické látky v nadcházející lhůtě pro registraci.

Chcete-li získat přístup do cloudového prostoru, musíte se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů k účtu agentury ECHA. Jsou totožné například s údaji, pomocí kterých se přihlašujete do systému REACH-IT. Pokud nemáte účet u agentury ECHA, můžete si jej před přihlášením ke službě vytvořit na internetové stránce cloudových služeb agentury ECHA.

Po přihlášení můžete vybírat z dostupných služeb:

  • Cloudová databáze IUCLID pro malé a střední podniky
  • Zkušební verze cloudové databáze IUCLID

 

Cloudová databáze IUCLID pro malé a střední podniky

Pomocí této služby můžete vždy pracovat s nejnovější verzí cloudové databáze IUCLID, aniž byste museli databázi IUCLID instalovat na svůj počítač nebo na servery společnosti.

Služba je určená malým a středním podnikům a jejich poradcům a poskytuje až 1 GB prostoru pro ukládání dat, plně spravované zálohy a specializovanou asistenční službu. Svou registrační dokumentaci si můžete vždy připravit a ověřit on-line.

Služba má jednoduché rozhraní, které vám pomůže zaměřit se na vaše úkoly spojené s lhůtou pro registraci podle nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) pro rok 2018. V případě potřeby můžete vždy spustit cloudového klienta databáze IUCLID (tradiční verze databáze IUCLID, která uchovává data v cloudu), abyste mohli využívat všechny funkce databáze IUCLID 6.

 

Zkušební verze cloudové databáze IUCLID

Vyzkoušejte si cloudové služby databáze IUCLID a pracujte v plné míře na internetu, aniž byste museli cokoli lokálně instalovat. Získáte 100 MB pro ukládání dat a pravidelné aktualizace na nejnovější verzi databáze IUCLID.

Tato zkušební verze je dobrou možností pro školení uživatelů cloudové databáze IUCLID. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební verzi, data nejsou zálohována a není k dispozici specializovaná asistenční služba pro jiné než technické otázky.

 

Poradci – využijte výhody

Prostřednictvím cloudových služeb databáze IUCLID mohou poradci a jejich klienti z řad malých a středních podniků spolupracovat transparentněji v rámci přípravy na lhůtu pro registraci podle nařízení REACH pro rok 2018. Malé a střední podniky mohou poradcům v cloudové databázi IUCLID snadno poskytnout přístup ke svým datům. Transparentní spolupráce malým a středním podnikům pomůže, aby lépe porozuměly údajům předloženým k registraci a byly zcela připraveny na budoucí aktualizace.

Cloudová databáze IUCLID je vzhledem k nulovým nákladům na IT pro malé a střední podniky zdarma a poradci mohou svým klientům poskytnout „za vynaložené finanční prostředky vyšší hodnotu“.

Transparentnější a interaktivnější způsob práce také pomůže získat si důvěru klienta.

Pomocí zkušební verze cloudové databáze IUCLID mohou poradci propagovat své služby a poskytovat školení všem svým klientům.

 

Proč byste měli využívat cloudové služby agentury ECHA?

Cloudové služby agentury ECHA vám nabízejí:

  • přístup odkudkoliv a kdykoliv k nejnovější verzi aplikace IUCLID poskytovaný agenturou ECHA,
  • pravidelné a automatizované zálohy dat agenturou ECHA,
  • snadnou spolupráci on-line; společnosti mohou zlepšit bezpečnost dat snížením počtu lokálních kopií,
  • pohotovou a nepřetržitou podporu on-line.

 

Categories Display