Služby agentury ECHA v rámci cloudového úložiště

Cloudové služby agentury ECHA představují zabezpečenou internetovou platformu používanou k zpřístupnění IT aplikací agentury ECHA v soukromém cloudovém prostředí. Tato platforma je součástí IT infrastruktury agentury ECHA. Používání šifrované komunikace, pravidelné bezpečnostní audity a aktualizace všech složek zajišťují, že vaše data jsou v cloudu v bezpečí a nemá k nim přístup nikdo jiný. Hlavními přínosy cloudových služeb jsou:

 • přístup odkudkoliv a kdykoliv, spravovaný agenturou ECHA, k nejnovějším verzím jednotlivých IT aplikací dostupných v cloudu,
 • pravidelné a automatizované zálohy dat zajišťované agenturou ECHA,
 • snadná spolupráce on-line. Společnosti mohou zlepšit zabezpečení dat snížením počtu lokálních kopií,
 • rychle reagující uživatelská podpora 7 dnů v týdnu.

Chcete-li získat přístup do cloudového prostoru, musíte se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů k účtu agentury ECHA. Jedná se o tytéž údaje, pomocí kterých se přihlašujete například do nástroje REACH-IT nebo registru R4BP. Pokud nemáte účet u agentury ECHA, můžete si jej před využitím některé ze služeb vytvořit na internetové stránce cloudových služeb agentury ECHA.

Po přihlášení můžete vybírat z dostupných služeb:

Cloudové služby IUCLID

 • Pomocí této služby můžete pracovat s nejnovější verzí databáze IUCLID v cloudu, aniž byste museli databázi IUCLID instalovat na svůj počítač nebo na servery společnosti.
 • Služba poskytuje až 5 GB prostoru pro ukládání dat, plně spravované zálohy a specializovanou uživatelskou podporu. Své dokumentace můžete vždy vypracovávat, ověřovat a předkládat on-line.
 • Cloudové služby agentury ECHA zahrnují také zkušební verzi cloudových služeb IUCLID, která slouží k jejich vyzkoušení. Zkušební verze je pro uživatele vhodnou platformou pro seznámení se s tím, jak používat cloudové služby IUCLID. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební verzi služby, data nejsou zálohována a pro otázky, které nejsou technické povahy, není k dispozici specializovaná uživatelská podpora. Zkušební verze cloudových služeb IUCLID poskytuje pouze 100 MB prostoru pro ukládání dat, je však pravidelně aktualizována podle nejnovější verze databáze IUCLID.

Služby agentury ECHA v oblasti předkládání informací

 • Portál agentury ECHA pro předkládání informací je on-line nástroj pro předkládání informací požadovaných podle příslušných právních předpisů v rámci těchto dokumentů:
  • oznámení nebezpečných směsí toxikologickým střediskům,
  • oznámení do databáze SCIP týkající se předmětů, které obsahují látku vzbuzující mimořádné obavy, jež je uvedena na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV,
  • žádosti týkající se přípravků na ochranu rostlin předkládané úřadu EFSA.
  Cloudové služby agentury ECHA zahrnují rovněž zkušební verzi portálu agentury ECHA pro předkládání informací, která uživatelům umožňuje si tento nástroj vyzkoušet a seznámit se s ním. S informacemi předloženými ve zkušební verzi se nenakládá jako se skutečnými daty.