Předložení hlášení následného uživatele o nepodporovaných použitích

Existují dva způsoby, jak agentuře ECHA prostřednictvím systému REACH-IT předložit hlášení následného uživatele o případných nepodporovaných použitích. Chcete-li předložit hlášení následného uživatele týkající se rozdílů v klasifikaci prostřednictvím systému REACH-IT, použijte odkaz vpravo.

Předložení hlášení následného uživatele

Hlášení můžete předem vypracovat dvěma způsoby, a sice:

  • Vypracování hlášení on-line v systému REACH-IT

Tento způsob se doporučuje všem subjektům předkládajícím hlášení a zejména těm, které neznají nástroj IUCLID.

  • Vypracování dokumentace IUCLID a její nahrání do systému REACH-IT

Tento způsob se doporučuje následným uživatelům, kteří již nástroj IUCLID používají a chtějí uchovat záznamy svého hlášení v systému REACH-IT.

  • Přečtěte si příručku s názvem: Jak vypracovat hlášení následného uživatele, kde najdete podrobný popis, jak vypracovat hlášení pomocí nástroje IUCLID a předložit je pomocí systému REACH-IT.

S dokumentací IUCLID by měl být předložen stručný obecný popis podmínek použití. K dispozici je volitelná šablona pro poskytnutí informací o podmínkách použití.