Předložení hlášení následného uživatele o rozdílech v klasifikaci

Předložení pomocí nástroje REACH-IT

Postup hlášení - viz  Příručka: Jak vypracovat hlášení následného uživatele je popsán níže. Upozorňujeme, že požadavek nahlásit novou klasifikaci se vztahuje na všechny látky, registrované i neregistrované.