Příručky k systému ePIC

Cílem příruček k systému ePIC je usnadnit průmyslovým subjektům a orgánům používání informačního systému a pomoci jim plnit povinnosti podle nařízení PIC (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek).

Uživatelská příručka k systému ePIC pro průmysl obsahuje podrobné a názorné pokyny pro průmyslové uživatele týkající se toho, jak předložit oznámení o vývozu či žádosti o přidělení zvláštního referenčního identifikačního čísla, a souvisejících úkolů.

Příručky k systému ePIC pro určené vnitrostátní orgány a pro Evropskou komisi pomáhají uživatelům z těchto orgánů naučit se ověřovat oznámení o vývozu a další dokumenty předložené průmyslovými subjekty v rámci nařízení PIC.