Sektorspecifikt stöd för ämnesidentifiering

Echa arbetar i nära samverkan med vissa sektorer inom den kemiska industrin för att ta fram riktlinjer om hur man identifierar ämnen för tillsynsändamål. I relevanta sammanhang kommer Echa att göra detta inom ramen för OECD.

Under länken till varje sektor kommer du att hitta en vägledning för sektorspecifik ämnesidentifiering efter hand som den blir tillgänglig. Den här vägledningen är inte en officiell Echa-vägledning och ersätter inte Vägledning för identifiering och namngivning av ämnen i Reach och CLP. Den ska i stället ses som ett komplement till den officiella vägledningen i och med att den behandlar de allmänna begreppen mer utförligt. Detta bidrar till att ämnena inom de olika industrisektorerna kan identifieras på ett mer konsekvent sätt.

Tillsammans med den officiella Echa-vägledningen kan den sektorspecifika vägledningen hjälpa dig att korrekt identifiera ditt ämne så att du uppfyller bestämmelserna om ämnesidentifiering i Reachförordningen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)