Complex inorganic pigments

Komplexa oorganiska pigment är vanligen kristaller av blandade metalloxider som produceras genom en glödgningsprocess vid hög temperatur. Komplexa oorganiska pigment har en definierad kristallstruktur (t.ex. rutil och spinell). Pigmentet ges önskad färg med hjälp av olika kombinationer av metaller och strukturer.

Ytterligare stöd ges av Eurocolour, en sektorsgrupp vid den europeiska kemiindustrins samarbetsorganisation (Cefic), och konsortiet för oorganiska pigment.

Eurocolour har offentliggjort en vägledning för identifiering av komplexa oorganiska färgpigment. Följ denna vägledning när du identifierar komplexa oorganiska färgpigment.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)