Vad är inte ett ämne?

Blandningar

En blandning är en mix eller lösning av två eller flera ämnen. Enligt EU:s kemikalielagstiftning är en blandning inte ett ämne.


Diagram som visar hur man gör en blandning
Om ett kemiskt ämne A och B blandas och inte reagerar med varandra är detta en blandning och inte ett ämne.
 

Blandningar kan vara

 • schampon och tvålar,
 • annan kosmetika,
 • tvättmedel,
 • målarfärger.

Om du tillverkar eller importerar en blandning måste varje enskilt ämne i blandningen registreras, om du tillverkar eller importerar detta i mängder om ett ton eller mer per år.

Om du är en formulerare som blandar de enskilda ämnena för att tillverka blandningen behöver inte varje ämne registreras enligt Reach, om du inte samtidigt är tillverkare eller importör av de enskilda ämnen som ingår i blandningen.

Varor

Ni kanske använder ämnen för att producera saker som har en särskild form, yta eller design. Om denna särskilda form, yta eller design bestämmer funktionen i större utsträckning än den kemiska sammansättningen kallas detta för varor enligt lagstiftningen.


Ett diagram som visar hur en vara tillverkas

De kemiska föreningarna A och B sätts samman för att producera en vara.

Varor kan vara

 • cyklar,
 • gitarrer,
 • batterier,
 • t-tröjor,
 • cd-skivor.

Om du producerar eller importerar en vara måste du registrera varje enskilt ämne i en vara

 • om ämnet förekommer i varan i mängder över ett ton per år,
 • om ämnet är avsett att frisättas under normala användningsförhållanden, till exempel en t-tröja som innehåller ett doftämne.

Om ämnet i din vara redan har registrerats för samma användning behöver inte du också registrera den.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)