Oleochemicals

Oljekemikalier tillverkas av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter och/eller oljeråvara.

Den viktigaste processen för omvandling av oljor och fetter av animaliskt och vegetabiliskt ursprung är hydrolys, spjälkning av naturliga triglycerider i råglycerin och råa blandade fettsyror under inverkan av vatten, temperatur och tryck.

Fettsyror är de dominerande oljekemikalier som erhålls från oljor och fetter av animaliskt och vegetabiliskt ursprung.

OECD har publicerat en vägledning för att beskriva oljekemikalier för bedömningsändamål. Följ den vägledningen när du identifierar oljekemikalier för Reach- och CLP-ändamål.

Mer hjälp kan fås genom APAG (European Oleochemical and Allied products Group), en sektorgrupp inom CEFIC (europeiska förbundsrådet för den kemiska industrin).

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)