Metals

För vissa metallföreningar är det särskilt problematiskt med såväl identifiering som faro- och riskbedömning. Några exempel på metaller är aluminium, koppar, platina och zink.

Mer hjälp kan fås genom Eurometaux (European Association of Metals).

 

Support

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)