Varför är det så viktigt att det blir rätt?

Vit bokstav som lutar sig mot ett rött frågeteckenDu behöver veta vilket ämne det är för att veta om det omfattas av EU:s kemikalielagstiftning. Om det gör det, kan du behöva uppfylla vissa rättsliga skyldigheter för att få fortsätta använda och marknadsföra ämnet.

Korrekt ämnesidentitet hjälper dig att

  • veta om ämnet behöver registreras hos Echa eller om det är undantaget,
  • identifiera andra registranter och potentiella registranter av samma ämne; det krävs enligt Reach att företagen samarbetar med andra tillverkare och importörer av samma ämne för att ta fram en gemensam registrering,
  • ta fram en ämnesidentitetsprofil (SIP) och motsvarande gränssammansättning för att tydliggöra tillämpningsområdet för den gemensamma registreringen,
  • utnyttja data gemensamt för att undvika onödiga djurförsök och minska kostnaderna,
  • se om ämnet har en harmoniserad klassificering eller om dess användning är begränsad eller kräver tillstånd,
  • dra nytta av information som samlats in av andra om effekten av ämnet, potentiella användningar i distributionskedjan och säkrare alternativ.

Hantera ditt ämne på ett säkert sätt genom
hela distributionskedjan!

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)