Hur du beskriver och identifierar ditt ämne

För de flesta Reach-, CLP- och biocidprocesser måste du inkludera följande information i registreringsunderlaget för en tydlig identifiering av ämnet:

  • Ämnets namn och liknande identifierare. Det kan t.ex. vara IUPAC-namn, Einecs- eller Elincs-nummer eller CAS-nummer.
  • I tillämpliga fall molekyl- och strukturformler.
  • Information om ämnets kemiska sammansättning och renhet.
  • Spektraldata och annan analytisk information för kontroll av ämnets identitet och kemiska sammansättning.

Specifika krav avseende monokomponentämnen, multikomponentämnen och UVCB-ämnen beskrivs i Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen i Reach och CLP.

Echa måste kunna dra slutsatsen att den identitet du har angett för ämnet är korrekt. Därför måste såväl lämpliga kvalitetsspektra och kromatogram som annan analytisk information finnas med i registreringsunderlaget. Det är viktigt att spektra, kromatogram och annan analytisk information har bedömts grundligt och att tolkningen av dem redovisas i registreringsunderlaget.

Mer information om att sammanställa ämnesidentitetsdelen i ditt Reach-registreringsunderlag finns i Handbok för datainlämning 18: Rapportera ämnesidentitet i IUCLID 5 för registrering enligt Reach.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)