Så ändrar du ämnets identitetsbeteckning

Echa tillhandahåller en tjänst som låter dig ändra de kemiska identitetsbeteckningarna för ditt registrerade ämne.

Du kan begära att Echa ändrar den viktigaste kemiska identitetsinformationen för din registrering, till exempel EG-nummer, om en felaktig identitet använts för ditt ämne. Din rätt att tillverka och importera påverkas inte av att de kemiska identitetsbeteckningarna ändras.

Du kan begära ändringen via ett webbformulär. Om ändringen gäller och påverkar en gemensam registrering måste den ledande registranten bifoga en "plan för gemensamt inlämnande" med webbformuläret. I planen ska det ingå godkännanden av ändringen av ämnets identitetsbeteckning från var och en av medregistranterna.

När din begäran mottagits kontrollerar vi om tjänsten kan utföras. Om vi bedömer att tjänsten kan tillhandahållas utfärdas en serviceavgift till var och en av registranterna, som varierar beroende på hur mycket förberedande arbete som lagts ner.

I denna tjänst ingår dock inte verifiering av överensstämmelsen mellan registreringsunderlagen och informationskraven för ämnets identitetsbeteckning enligt Reach. I praktiken innebär detta att om dina registreringar skulle väljas ut för kontroll av kravuppfyllelsen efter det att de kemiska identitetsbeteckningarna ändrats, kan det hända att de inte anses uppfylla kraven avseende ämnesidentitet.

Minimiavgiften är 300 euro för varje registrant som ingår i begäran av rättelse av ämnets identitetsbeteckning.  Avgiftens storlek bestäms av Echas styrelse. Du har sedan 30 dagar på dig att betala fakturan. Om det skulle vara så att din begäran inte kan handläggas kommer vi att meddela dig om detta.

När betalningen registrerats uppdaterar vi identitetsbeteckningen i Reach-IT. Den ledande registranten och medregistranterna meddelas genom Reach-IT när ändringen är införd. I samband med detta anges också en rimlig tidsfrist inom vilken registreringen behöver uppdateras.

 

Related news

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)