Delta aktivt under utarbetandet av yttrandet

Delta aktivt under utarbetandet av yttrandet

Samrådet inleds när Echa på sin webbplats publicerar den översiktliga informationen om användningar som du har sökt tillstånd för. Intresserade parter uppmanas att lämna in information om möjliga alternativa ämnen eller tekniker för användningarna i fråga.

Samrådet pågår i åtta veckor. Under den tiden har du möjlighet att svara offentligt på mottagna kommentarer.

Utkast till yttranden från RAC och SEAC

Riskbedömningskommittén (RAC) och kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) förbereder sina utkast till yttranden inom tio månader från det att ansökan har tagits emot. Kommittéernas yttranden baseras på ansökan, information om möjliga alternativ som framkommit under samrådet samt eventuell ytterligare information som har erhållits.

Som del av processen kan det hända att du blir

  • ombedd att tillhandahålla ytterligare information som förtydligar aspekter av din ansökan, eller
  • inbjuden att delta i ett trepartssamtal med RAC- och SEAC-föredragande, där ni diskuterar information som har framkommit under samrådet, eller eventuella tekniska eller vetenskapliga aspekter av din ansökan.

Du får lämna kommentarer på utkastet till yttrandet inom två månader från det att utkastet har tagits emot. RAC och SEAC antar sina slutliga yttranden med hänsyn till dina eventuella kommentarer på utkasten till yttranden. Sekretariatet skickar yttrandena till Europeiska kommissionen, till medlemsstaterna och till dig. Icke-konfidentiella versioner av yttrandena publiceras på Echas webbplats.

Delta aktivt under utarbetandet av yttrandet

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.