Lämna in ansökan

Lämna in ansökan

Steg 1.

Skapa ett konto i Reach-IT om du inte har ett. Om du redan har ett konto ska du se till att kontots information är aktuell.

Observera att Echa fastställer din ansökningsavgift utifrån den företagsstorlek som har angetts i Reach-IT.

Steg 2.

Skapa ditt IUCLID-underlag.

Följ anvisningarna i handboken.

Steg 3.

Lämna in din ansökan via Reach-IT.

Följ anvisningarna i handboken.

Vid gemensamma ansökningar ska anvisningarna i steg 4 följas.

Skicka din ansökan i början av inlämningsperioden för att säkerställa att godkänt resultat har uppnåtts vid kontrollen av verksamhetsreglerna på det sista ansökningsdatumet för ditt ämne.

Steg 4.

Följ stegen i diagrammet nedan om du ingår i en grupp av sökande, dvs. om ni gör en gemensam ansökan.

Om du inte deltar i en gemensam ansökan hoppar du över det här steget och går direkt till punkt 5.

En detaljerad beskrivning av de olika stegen finns i instruktionerna. Alla steg som ska följas av den inlämnande sökanden och de medsökande ska slutföras genom Reach-IT.

Lämna in AFALämna in din ansökan via Reach-IT som en gemensam ansökanLämna information om användning, omfattning och roll i leveranskedjanSkicka den gemensamma ansökans a namn och säkerhetstoken till medsökandena så att de kan bekräfta sitt deltagandeLogga in på Reach-IT och bekräfta ditt deltagande genom att lämnainformation om användning, omfattning och roll i leveranskedjanVänta till dess att alla medsökande har lämnat sin informationGranska och färdigställ den gemensamma ansökan i Reach-ITinlämnande sökandemedsökande

Steg 5.

Färdigställ den översiktliga informationen om användningar.

När godkänt resultat har uppnåtts vid kontroll av verksamhetsreglerna och innan fakturan skickas granskar Echa den föreslagna ”korta formuleringen” för den översiktliga informationen om användningar som ska publiceras på Echas webbplats.

När en första version av den korta formuleringen har fastställts av Echa har du möjlighet att kommentera formuleringsförslaget före ett visst datum. Baserat på dina kommentarer färdigställer Echa en slutgiltig version av den korta formuleringen och låter dig ta del av den.

Meddelanden om den korta formuleringen för den översiktliga informationen om användningar, samt fakturan, skickas till dig via Reach-IT.

Steg 6.

Betala senast det datum som anges på fakturan.

Kontroll av verksamhetsregler, sista ansökningsdatum och faktura

Kontrollen av verksamhetsregler syftar till att säkerställa att din ansökan uppfyller ett antal administrativa förhandskrav. Din ansökan måste godkännas i detta steg innan Echa kan ta emot den och utföra den handläggning som erfordras. Observera att en godkänd kontroll av verksamhetsreglerna endast betyder att dokumentationen kan godkännas för behandling, inte att den är fullständig.

När kontrollerna har utförts beräknar Echa din avgift för tillståndsansökan och skickar fakturan. Om du vill nyttja övergångsbestämmelserna enligt artikel 58.1 c ii i Reach-förordningen måste ansökan lämnas till Echa i god tid före det sista ansökningsdatumet, så att du fortfarande har tid att lämna in ansökan på nytt före det sista ansökningsdatumet om ansökan inte skulle godkännas vid kontrollen av verksamhetsreglerna (mer information finns i Frågor och svar nr 571 och 572). Avgiften måste betalas senast på det datum som anges på fakturan.

Kontroll av små och medelstora företag

Villkoren för kontroll av små och medelstora företag i tillståndsansökningsprocessen är desamma som i registreringsprocessen för Reach. Om du påstår dig ha rätt till en avgiftsnedsättning kommer Echa att kontrollera företagets storlekskategori. Om du felaktigt uppger att företaget är ett litet eller medelstort företag kommer Echa att ta ut en administrativ avgift – utöver den avgift som gäller för rätt kategori av företagsstorlek.

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.