Partnertjänster för sökande

Allt från företag och konsortier till industriförbund och konsultbyråer kan använda Echas partnertjänst för sökande för att hitta lämpliga partner för en ansökan om tillstånd. Tjänsten kan även användas av företag med potentiella ersättningsämnen.

Tjänsten kan användas på två sätt:

  1. du kan leta efter potentiella sökande och få deras kontaktuppgifteroch information om ämnena i fråga, användningsområden, det aktuella företagets roll i leveranskedjan och typ av samarbete som efterfrågas,
  2. eller så kan du lägga till kontaktuppgifter och företagsinformation så att andra kan kontakta dig. All information som lämnas genom det här formuläret offentliggörs.

Användningen av denna tjänst är begränsad till ämnena i tillståndsförteckningen (bilaga XIV till Reach) och ämnen med rekommendation för uppförande i tillståndsförteckningen.

Anmäl ditt intresse

Fill in the webform 

Ladda ner kontaktlistan

Jag har läst och godtar det rättsliga meddelandet och friskrivningsklausulen nedan.

Contact list [XLSX]

Ansvarsfriskrivning och villkor

Användare av denna tjänst godtar informationen i det skick som Echa tillhandahåller den. Echa kan inte garantera äktheten och riktigheten i den tillhandahållna informationen och heller inte garantera att informationen hålls uppdaterad. Notera att upptagning i förteckningen inte på något sätt innebär att Echa ställer sig bakom eller garanterar kvaliteten hos den information eller de tjänster som användarna får tillgång till. Genom att använda den tillhandahållna informationen godkänner du att Echa inte kan hållas ansvarigt för eventuella skador som publiceringen eller användningen av denna information kan vålla inlämnaren av uppgifterna, användare av denna tjänst eller andra tredje parter. Echa kan ta bort publicerad information på eget initiativ eller på begäran av inlämnaren av informationen. Om du tidigare lämnat information för publicering och vill få den borttagen, skicka en begäran till följande e-postadress: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)