Hur man söker tillstånd

1. Ta reda på om du omfattas av krav på tillstånd
Kontrollera om ditt ämne finns med i tillståndsförteckningen, och om användningen omfattas av undantag.

2. Ta fram en ansökningsstrategi
Kommunicera med distributionskedjan och ta fram en strategi för hur man går vidare på bästa sätt.

3. Förbered din ansökan
Ta reda på vad som måste finnas med i ansökan och börja förbereda de rapporter som efterfrågas.

4. Underrätta Echa och be om ett informationsmöte via telekonferens inför inlämningen
Informera Echa i god tid om att du avser att skicka in en ansökan och begär ett informationsmöte via telekonferens inför inlämningen, så att du kan ställa frågor om ansökningsprocessen.

5. Färdigställ din ansökan
Färdigställ rapporterna och all dokumentation som behövs för ansökan.

6. Lämna in ansökan
Skicka in din ansökan inom någon av inlämningsperioderna.

7. Delta aktivt under utarbetandet av yttrandet
Bevaka hanteringen av din ansökan i de olika skedena från samråd till färdigställandet av kommittéernas yttranden.

8. Uppfyll dina skyldigheter efter kommissionens beslut
Se till att du uppfyller alla skyldigheter i enlighet med kommissionens beslut, till exempel att genomföra de villkor som ställs, eller – om du är nedströmsanvändare – att rapportera din användning av ämnet till Echa.

9. Lämna en omprövningsrapport om du fortfarande behöver använda ämnet
Om du måste fortsätta använda ämnet efter omprövningsperioden ska du lämna en omprövningsrapport senast 18 månader före omprövningsperiodens slut.

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)