Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Ta fram en ansökningsstrategi

Om något av de ämnen som används i din verksamhet omfattas av kravet på tillstånd är nästa steg att ta fram en strategi för hur du ska gå vidare.

Du ska

  • undersöka om det finns säkrare alternativ och bedöma om det är möjligt att ersätta befintliga ämnen/tekniker med dessa, och
  • utvärdera hur viktigt ämnet är för verksamheten och distributionskedjan.

Om du kommer fram till att verksamheten måste fortsätta använda ämnet eller släppa ut det på marknaden efter slutdatumet, måste du eller något annat företag i distributionskedjan ansöka om tillstånd, senast det datum som anges i tillståndsförteckningen.

Tillståndets giltighet i distributionskedjan

Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare kan ansöka om tillstånd, men ett beviljat tillstånds giltighet i distributionskedjan beror på vem som ansöker. Ett beviljat tillstånd omfattar alla senare led i den sökandes distributionskedja för den specifika användningen. Det omfattar även den sökandes direkta leverantör (men endast ett steg högre upp i distributionskedjan) förutsatt att denna direkta leverantör inte använder ämnet själv.

Det är viktigt att kommunicera i distributionskedjan, för att ta reda på vad andra aktörer planerar och eventuellt ta fram en gemensam plan. Partnertjänsten kan användas för att hitta potentiella samarbetspartner (till exempel företag, konsortier, branschorganisationer och konsultföretag) eller ange information om det egna företaget, så att andra kan hitta det.

Enskild eller gemensam ansökan?

En ansökan kan lämnas in av en sökande eller en grupp av sökande (dvs. en gemensam ansökan). Gemensamma ansökningar kan vara komplicerade och medföra vissa tekniska svårigheter. Echa rekommenderar därför att en gemensam ansökan endast tas fram och lämnas in om

  1. samtliga av gruppens medsökande söker tillstånd för alla användningar i den gemensamma tillståndsansökan, och
  2. de har funnit ett godtagbart sätt att dela all information som finns i ansökan.

I komplicerade fall kan det vara bättre att varje sökande gör en egen separat tillståndsansökan.

Ta fram en ansökningsstrategi

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2