Underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen

Underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen

Meddela Echa senast åtta månader innan du tänker lämna in en tillståndsansökan. När du underrättar Echa om din kommande ansökan ska du även ange vilket ämne ansökan gäller och infoga en allmän beskrivning av de användningar som du kommer att söka tillstånd för.

 

Du kan även be om ett informationsmöte inför inlämningen (PSIS, Pre-Submission Information Session). Vid ett sådant möte kan du ställa ärendespecifika frågor avseende tillsynsmässiga och förfarandemässiga aspekter av ansökan. Om du beviljas informationsmötet blir du ombedd att inför mötet förse Echa med viss bakgrundsinformation.

Begäran om ett informationsmöte ska ske minst två månader före önskat mötesdatum, och mötet ska hållas minst ca sex månader före det datum då ansökan lämnas in. 

För gemensamma inlämnanden hålls endast ett informationsmöte, avsett för hela gruppen av ansökande parter. 

Läs mer och begär ett informationsmöte inför inlämning av ansökan

Underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.