Färdigställ din ansökan

Färdigställ din ansökan

Om du har starka skäl visar du detta genom att vara transparent och inte begära konfidentiell behandling i onödan i de offentliga versionerna av rapporterna. Du behöver lämna en motivering för de uppgifter du anser vara konfidentiella. Om du har tagit bort någon konfidentiell affärsinformation i den offentliga versionen av rapporten bör denna information rödmarkeras i den konfidentiella versionen.

När du har färdigställt dokumenten bör du skapa ditt ämnesdataset i IUCLID och bifoga dokumenten till detta. Utförliga anvisningar finns i handboken ”Hur man sammanställer en tillståndsansökan”.

Färdigställ din ansökan

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.