Fråga Echa om tillståndsansökningar

Har du ett litet eller medelstort företag och planerar att skicka in en tillståndsansökan för att använda ett ämne som inger mycket stora betänkligheter? Har du frågor om processen? Fråga Echa! 

Vi kommer att stå till tjänst den 25 februari kl. 10.00–12.00 centraleuropeisk tid, och vi kommer att ge stöd på ditt eget språk. (Om det finns mer än ett officiellt språk i ditt land kommer vi att erbjuda minst ett av dem.)

Boka en personlig tid för ett webbaserat telefonmöte och lämna in dina frågor i förväg. Sedan ringer vi upp dig på överenskommen tid.

Så här gör du för att boka ditt telefonmöte:

  1. Bokningar kan göras den 2–18 februari 2015http://echa.ajas.fi
  2. Skapa ett användarkonto: Klicka på "Create log-in credentials" (Skapa inloggningsuppgifter).
  3. Välj ditt språk i rullgardinsmenyn under "Topic area" (Ämnesområde). Nu visas alla lediga tider för ditt språk.
  4. Välj en tidpunkt och klicka på den sakkunniges namn. Nu öppnas ett förfrågningsformulär. Dina användaruppgifter är redan ifyllda. Skriv in din fråga under "Comments/questions" (Kommentarer/frågor), godkänn det rättsliga meddelandet (kryssruta) och klicka på "Book time" (Boka tid). Du kommer att få ett automatiskt e-postmeddelande om att din förfrågan har lämnats in och väntar på bekräftelse från Echa.
  5. Sedan kommer du att få en bekräftelse per e-post.

Av tekniska skäl finns bokningsverktyget endast på engelska. För att göra det lättare för dig återger vi dock texten till det rättsliga meddelandet på ditt nationella språk här nedanför:

Vi kommer att ge er så god rådgivning som möjligt utifrån de uppgifter du lämnar till oss. Du är ensam ansvarig för att fullgöra dina skyldigheter enligt Reach och CLP-förordningen. Echa har inget ansvar för hur du använder den information som lämnas vid detta möte.

Personuppgifter som lämnas via bokningsverktyget kommer bara att användas för att anordna mötet "Fråga Echa". Echa behandlar alla personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd av personuppgifter. Enligt den förordningen har alla rätt att få tillgång till eller rätta inlämnade personuppgifter. Kontakta Echas informationstjänst om du vill utnyttja denna rätt.