Miks peab see teave olema õige?

Küsimärgile toetuv valge tegelaneSelleks et teada, kas teie ainele kohalduvad Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktid, peab olema selge, mis aine teil on. Kui te ainele kohalduvad ELi kemikaaliõigusaktid, peate aine kasutamise ja turustamise jätkamiseks täitma teatud õiguslikke kohustusi.

Aine täpne identifitseerimine aitab:

  • kindlaks teha, kas aine tuleb ECHA-s registreerida või kehtib erand;
  • leida sama aine teised registreerijad ja potentsiaalsed registreerijad, sest REACH-määruse alusel peavad ettevõtted tegema koostööd teiste sama aine tootjate või importijatega ja registreerima aine ühiselt;
  • koostada aine identifitseerimisandmete profiili ja vastava piirkoostise teabe, et tagada läbipaistvus seoses ühise registreerimise ulatusega;
  • jagada nõuetekohaselt andmeid, et vältida tarbetuid loomkatseid ja vähendada kulusid;
  • kindlaks teha, kas ainel on ühtlustatud klassifikatsioon või kas aine kasutamine on piiratud või vajab autoriseerimist;
  • kasutada olemasolevat teavet, mida teised on kogunud aine mõju, tarneahela võimalike kasutusalade ja ohutumate alternatiivide kohta.

Hallake oma ainet ohutult kogu
tarneahelas!

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)