Mis ei ole aine?

Segud

Segu on kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus. Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktide kohaselt ei loeta segusid aineteks.


Segu tekkimise skeem
Kui kokku viiakse keemilised ühendid A ja B ning need ei reageeri, tekib mitte aine, vaid segu.
 

Segude näited:

 • Šampoonid ja seebid
 • Muud kosmeetikatooted
 • Detergendid
 • Värvid

Kui toodate või impordite segu, tuleb registreerida segu iga aine, kui toodate või impordite seda koguses vähemalt 1 tonn aastas.

Kui olete segu tootja, kes segab seguks kokku eraldi aineid, ei ole vaja igat ainet REACH-registreerida, v.a kui olete ka segu üksikainete tootja või importija.

Tooted

Ainetest saab toota esemeid, millel on teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus. Kui kuju, pinnaviimistlus või kujundus määrab funktsiooni rohkem kui keemiline koostis, nimetatakse õigusaktides neid esemeid toodeteks.


Toote tootmise skeem

Keemilised ühendid A ja B viiakse kokku ning tekib toode.

Toodete näited:

 • Jalgrattad
 • Kitarrid
 • Patareid
 • T-särgid
 • CD-d

Kui toodate või impordite toodet, tuleb registreerida toote koostises olev iga aine:

 • kui aine kogus tootes on kokku üle 1 tonni aastas ja
 • kui aine eraldumine tavapärastes kasutustingimustes on ette nähtud, näiteks lõhnaaine lõhnastatud T-särgist.

Kui tootes sisalduv aine on sama kasutusala jaoks juba registreeritud, ei ole vaja seda uuesti registreerida.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)