Oleochemicals

Õlikeemiatooteid valmistatakse taimsetest ja loomsetest õlidest ja rasvadest ning/või naftakeemilistest lähteainetest.

Peamine loomsete ja taimsete õlide ja rasvade õlikeemiatoodeteks muundamise viis on hüdrolüüs – looduslike triglütseriidide lõhustamine toorglütserooliks ja toorrasvhapeteks vee, temperatuuri ja rõhu abil.

Rasvhapped on peamised õlikeemiatooted, mida saadakse loomsetest ja taimsetest õlidest ja rasvadest.

OECD on avaldanud suunise õlikeemiavaldkonna ainete hindamisotstarbeliseks kirjeldamiseks. Järgige seda, kui identifitseerite õlikeemiavaldkonna aineid REACH- ja CLP-määrustega seotud otstarvetel.

Lisatuge annab Euroopa Õlikeemia- ja Liittoodete Rühm (APAG), mis on Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (CEFIC) allrühm.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)