Aine identifitseerimisandmete muutmine

ECHA pakub registreeritud aine keemiliste identifikaatorite muutmise teenust.

Selle raames saab ECHA-lt taotleda registreeritud aine peamiste identifikaatorite, näiteks EÜ numbri muutmist, kui aine identifitseerimisandmetes on vigu. Keemiliste identifikaatorite muutmine ei muuda teie õigusi tootja või importijana.

Muutmist saab taotleda veebivormi kaudu. Ühisregistreeringu muutmiseks peab juhtregistreerija lisama veebivormile ühise registreerimise kava, milles on kõigi kaasregistreerijate nõusolek aine identifikaatorit muuta.

Pärast identifikaatori muutmise taotluse saamist kontrollib ECHA, kas muutmine on võimalik. Kui ECHA leiab, et muutmine on võimalik, teatab ta igale registreerijale teenustasu määra, olenevalt eeldatavast töökoormusest.

Identifikaatori muutmise teenuse raames ei kinnita ECHA registreerimistoimiku vastavust aine identifitseerimisandmete REACH-nõuetele. Praktikas tähendab see, et kui pärast keemiliste identifikaatorite muutmist tehakse teie registreeringu vastavuskontroll, võidakse sellega leida, et aine identifitseerimisandmed ei vasta nõuetele.

Minimaalne lõiv igale aine identifikaatori muutmist taotlevale registreerijale on 300 eurot. Lõivu summa on määranud ECHA haldusnõukogu oma otsusega. Arve tasumise tähtaeg on 30 päeva. Saate ka teate, kui teie taotlust ei saa rahuldada.

Kui makse on ECHA-le laekunud, uuendab ta REACH-ITis identifikaatori teabe. Juhtregistreerijale ja kaasregistreerijatele teatatakse REACH-ITi kaudu, kui muutmine on valmis, ning nad saavad mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb esitada õigete identifikaatoritega uuendatud registreerimistoimik.

 

Related news

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)