Aine identifitseerimine

Aine identifitseerimine

REACH-, CLP- ja biotsiidimäärus keskenduvad ainetele. Näiteks nõuab REACH-määrus, et esitaksite registreerimistoimiku iga keemilise aine kohta, mida toodate või impordite. Toimiku aluseks on aine selge ja täpne identifitseerimine,

mis on oluline lähtepunkt ainete REACH-registreerimisel, samuti CLP-määruse ning biotsiidimääruse nõuete täitmisel. See võimaldab ka ohtlikke aineid õigesti identifitseerida, et võtta inimtervise ja keskkonnariskide ohjamiseks vajalikke riskijuhtimismeetmeid.

Põhiteave