Sektorisisene tugi aine identifitseerimisel

ECHA teeb tihedat koostööd keemiatööstuse teatud sektoritega, et regulatiiveesmärkidel välja töötada ainete identifitseerimise juhendeid. Vajaduse korral teeb ECHA koostööd OECD raamistikus.

Sektorilinkide all on sektorisisesed ainete identifitseerimise juhendid (loetelu täieneb). Need juhendid ei ole ametlikud ECHA juhendid ja ei asenda ECHA ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendit. Sektorisisesed juhendid pigem täiendavad ja selgitavad ametlikku üldist juhendit. See aitab ühtlustada ainete identifitseerimist eri tööstussektorites.

Sektorisisesed juhendid aitavad koos ametliku juhendiga identifitseerida aineid õigesti ja täita ainete identifitseerimise REACH-nõudeid.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)