Petroleum products

Naftatooteid (nt bensiin, petrooleum (lennukikütus), diislikütus, määrdeained, parafiinvaha ja bituumen) toodetakse toornaftast, kasutades eri rafineerimisviise (sh destilleerimine, krakkimine, isomeerimine, reformimine, alküülimine ja hüdrotöötlemine).

Rafineerimistehastes kasutatakse veel lisaks palju eri funktsioonidega seadmeid. Ka toornaftast saadud lähteainete keemiline koostis on väga erinev, nii et ühe ja sama tootmisprotsessiga saadud süsivesinike liigid ja kogused võivad erineda nii tehaste kui ka partiide lõikes.

Lisatuge annab Euroopa õlitööstuse liit puhta õhu ja vee säilitamiseks Euroopas (CONCAWE).

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)