Complex inorganic pigments

Keerulised anorgaanilised pigmendid on tavaliselt eri metalloksiidide kristallid, mis saadakse kõrgel temperatuuril kaltsineerimise teel. Keerulistel anorgaanilistel pigmentidel on kindel kristalne struktuur (nt rutiil või spinell). Soovitud pigmendi värvus saadakse metallide ja struktuuri kombineerimisega.

Lisatuge pakuvad Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (CEFIC) valdkonnaühing Eurocolour ja anorgaaniliste pigmentide konsortsium.

Eurocolour on välja andnud komplekssete anorgaaniliste värvipigmentide (CICP) identifitseerimisandmete juhendi, mida tuleb CICP-pigmentide identifitseerimisel järgida.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)