Hydrocarbon solvents

Süsivesinik-lahustid on ained, mida toodetakse tavaliselt naftast saadud lähteainetest ja mis sisaldavad üht või mitut süsivesinike rühma (nt lineaarsed, hargnenud ahelaga või tsüklilised alkaanid ja aromaatsed süsivesinikud).

Süsivesinik-lahustite liigid erinevad üksteisest peamiselt süsinikahela pikkuse ja süsivesinikrühmade poolest. Süsinikahela pikkus oleneb lõpptoote jaoks soovitud destilleerimisvahemikust. Süsivesinik-lahusti süsinikahelad on tavaliselt lühikesed – C5 ja C20 vahel. Et lähteainete koostis varieerub, liigitatakse paljud süsivesinik-lahustid UVCB-ainete alla (tundmatu või muutuva koostisega ained, komplekssed reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid).

Naftast saadud lähteainete süsivesinik-lahustiteks muundamise põhimeetod on eri tootmisetappide kombinatsioon, mis võib sisaldada lähteaine destilleerimist, hüdrotöötlust, mõõdukat või olulist hüdrogeenimist ning lõpuks destilleerimist ja kergete koostisainete eemaldamist.

Lisatuge annab Süsivesinik-lahustite Tootjate Assotsiatsioon (HSPA), mis on Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (CEFIC) allrühm. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)