Utvärdering

Echa och medlemsstaterna utvärderar den information som lämnats av företag i syfte att granska kvaliteten på registreringsunderlagen och testningsförslagen. Syftet är att klarlägga om ett givet ämne utgör en risk för människors hälsa eller miljön.

Utvärderingen enligt Reachförordningen är inriktad på följande tre olika områden:

  • Granskning av testningsförslag som lämnats in av registranter.
  • Kontroll av att kraven är uppfyllda vad gäller registreringsunderlag som lämnats in av registranter.
  • Ämnesutvärdering.

När utvärderingen väl har genomförts kan registranten komma att bli uppmanad att lämna ytterligare information om ämnet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)