Utvärderingsprocess

Artikelpresentatör

Reach syftar till att skydda människors hälsa och miljön, och dess utvärderingsprocess garanterar att det finns tillräcklig information om de kemikalier som släpps ut på EU-marknaden samt att industrin uppfyller sina rättsliga krav.

Utvärderingen omfattar två områden:

  • Utvärdering av registreringsunderlag: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kontrollerar att registreringsunderlagen innehåller den information om kemikalier som laglagstiftningen kräver.
  • Ämnesutvärdering: Medlemsstaterna utvärderar ämnen efter att de har identifierat särskilda problem.

Efter bedömningen kan det bli nödvändigt för registranter att lämna in eller ta fram ytterligare information om ämnet.

Rulla ner

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)