Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Framsteg under utvärderingen

Enligt artikel 54 i Reach måste Echa ha rapporterat om de framsteg som gjorts vid utvärderingen av underlag och ämnen innan den 28 februari varje år. Rapporten innehåller en kvantitativ beskrivning av genererade resultat. En beskrivning av deras inverkan och kopplingar till Echas integrerade regleringsstrategi ingår i rapporten om genomförandet av strategin, som offentliggörs i april.

Övergripande framsteg 2009–2018

Sedan 2009 har Echa i tre utvärderingsprocesser – kontroll av att kraven är uppfyllda, granskning av testningsförslag och ämnesutvärdering – utfärdat 2 271 beslut som omfattade 5 669 informationsbegäranden.

Utvärderingsprocess Antagna beslut Informationsbegäranden Informationsbegäranden per område
      Bilaga I
(inkl. CSR, RSS, PBT)
Bilaga VI 
(inkl. SID, C&L)
Fysikalisk-kemisk Miljö Människors hälsa
Kontroll av att kraven är uppfyllda 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Granskning av testningsförslag 936 1 836 N/A N/A 139 564 1 133
Ämnesutvärdering* 142 613 254 21 36 106 184
TOTALT 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: kemikaliesäkerhetsrapport, RSS: fyllig rapportsammanfattning, PBT: långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne, SID: ämnesidentifiering, C&L: klassificering och märkning * Ämnesutvärderingen startade 2012.

Categories Display


Route: .live2