Dokončete žádost

Dokončete žádost

Pokud je vaše dokumentace přesvědčivá, prokažte to tím, že ve veřejných verzích těchto zpráv budete transparentní a vyhnete se zbytečným žádostem o zachování důvěrnosti. V souvislosti s jakoukoli informací, u níž požádáte o zachování důvěrnosti, budete muset poskytnout zdůvodnění. Pokud jste ve veřejné verzi zprávy znepřístupnili jakékoli důvěrné obchodní informace, v důvěrné verzi by měly být vyznačeny červeně.

Poté, co dokumenty dokončíte, byste měli vytvořit soubor údajů o vaší látce v nástroji IUCLID a tyto dokumenty k němu připojit. Podrobné pokyny jsou k dispozici v příručce „Jak vypracovat žádost o povolení“.

Dokončete žádost

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.