Podejte žádost

Podejte žádost

Krok 1.

Vytvořte si účet v nástroji REACH-IT, pokud ho ještě nemáte. Pokud účet již máte, ujistěte se, že všechny informace jsou aktuální.

Upozorňujeme, že agentura ECHA použije při stanovování poplatku za vaši žádost velikost společnosti uvedenou ve vašem účtu v nástroji REACH-IT.

Krok 2.

Vytvořte svou dokumentaci v nástroji IUCLID.

Řiďte se pokyny uvedenými v příručce.

Krok 3.

Předložte žádost pomocí nástroje REACH-IT.

Řiďte se pokyny uvedenými v příručce.

U společných žádostí se řiďte pokyny v kroku 4.

Svou žádost zašlete během prvních dnů časového rámce pro předkládání žádostí, abyste zajistili, že projdete kontrolou obchodních pravidel do nejzazšího data pro předložení žádosti týkající se vaší látky.

Krok 4.

Pokud jste součástí společné žádosti, postupujte podle kroků uvedených v grafu níže.

Pokud nejste součástí společné žádosti, tento krok přeskočte a přejděte rovnou k bodu 5.

Podrobný popis kroků naleznete v dokumentu s pokyny. Předkládající žadatel a spolužadatelé by měli veškeré kroky provést za použití nástroje REACH-IT.

Podání společné žádosti o povolení (AfA)Podejte svou žádost prostřednictvím nástroje REACH-IT jako společnou žádostPoskytněte informace o použití, oblasti působnosti a úloze v dodavatelskémřetězciZašlete název společné žádosti a bezpečnostní kód spolužadatelům, aby mohli potvrdit svou účastPřihlaste se do nástroje REACH-IT a poskytněte informace o použití, oblasti působnosti a úloze v dodavatelském řetězciPočkejte, dokud všichni spolužadatelé neposkytnou své informaceZkontrolujte a dokončete společnou žádost v nástroji REACH-ITpředkládající žadatelspolužadatelé

Krok 5.

Vypracujte konečné znění podrobných informací o použitích.

Po ověření splnění obchodních pravidel a před odesláním faktury agentura ECHA přezkoumá navrhované „stručné znění“ podrobných informací o použitích, které bude zveřejněno na internetových stránkách agentury ECHA.

Jakmile agentura ECHA vypracuje první verzi „stručného znění“, budete vyzváni, abyste ve stanovené lhůtě předložili připomínky. Agentura ECHA vaše připomínky využije jako základ pro vypracování konečného „stručného znění“, které vám zašle.

Oznámení o „stručném znění“ podrobných informací o použitích vám budou spolu s fakturou zaslány prostřednictvím nástroje REACH-IT.

Krok 6.

Uhraďte fakturu do data, které je na ní uvedeno.

Kontrola obchodních pravidel, nejzazší datum pro podání žádosti a faktura

Cílem kontroly obchodních pravidel je zajistit, že vaše žádost splňuje soubor administrativních požadavků. Vaše žádost musí tímto krokem projít předtím, než bude agentura ECHA moci žádost řádně vyřídit a provést požadovaný regulační proces. Upozorňujeme, že úspěšné absolvování kontroly obchodních pravidel znamená pouze potvrzení, že vaši dokumentaci lze přijmout ke zpracování, nikoliv že je úplná.

Poté, co agentura ECHA tyto kontroly provede, vypočte váš poplatek za žádost o povolení a zašle fakturu. Chcete-li využít přechodných ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu ii) nařízení REACH, měli byste předložit žádost agentuře ECHA v dostatečném předstihu před nejzazším datem pro předložení žádosti, abyste mohli v případě, že žádost neprojde kontrolou obchodních pravidel, svou žádost znovu předložit ještě před uplynutím nejzazšího data pro předložení žádosti (více podrobností viz otázky a odpovědi 571 a 572). Poplatek je třeba uhradit do lhůty uvedené na faktuře.

Ověření statusu MSP

Žádost o povolení se řídí týmiž podmínkami pro ověření statusu MSP jako v případě registrace podle nařízení REACH. Jestliže prohlásíte, že máte nárok na snížení poplatku, agentura ECHA ověří velikostní kategorii vaší společnosti. Jestliže chybně prohlásíte, že jste MSP, vybere od vás agentura ECHA administrativní poplatek – spolu s poplatkem příslušným ke správné velikostní kategorii společnosti.

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.