Zjistěte, zda se vás povolování týká

Zjistěte, zda se vás povolování týká

Chcete-li zjistit, zda se vašeho podniku může týkat povolení, musíte mít přehled o všech svých látkách a použitích.

Látky, které byly identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy, jsou uvedeny na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV) a nelze je používat ani uvádět na trh po stanoveném datu zániku, není-li jejich použití povoleno nebo není-li vyňato z nutnosti získat povolení.

Chcete-li zjistit, zda se to týká vašeho podniku, měli byste ověřit, zda není jakákoliv látka, kterou používáte nebo uvádíte na trh, uvedena na seznamu látek podléhajících povolení. Pokud jsou vaše látky uvedeny na seznamu látek podléhajících povolení, měli byste ověřit, že pro vaše použití není nutné získat povolení (mezi použití, pro která není třeba získat povolení, patří například meziprodukty a vědecký výzkum a vývoj). 

Zjistěte, zda se vás povolování týká

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.