Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Uvědomte agenturu ECHA a požádejte o informační schůzku před podáním žádosti

Oznamte agentuře ECHA alespoň osm měsíců předem, že hodláte předložit žádost o povolení. Při zaslání oznámení byste měli uvést danou látku a uvést obecný popis použití, pro která budete žádat o povolení.

 

Můžete také požádat o informační schůzku s agenturou ECHA před podáním žádosti, na které můžete položit otázky ohledně regulačních a procesních aspektů dané žádosti. Pokud bude vaše žádost schválena, budete před konáním schůzky požádáni o poskytnutí určitých souvisejících informací agentuře ECHA.

Žádost o informační schůzku před předložením žádosti by měla být podána nejméně dva měsíce před požadovaným datem schůzky, přičemž schůzka by se měla konat nejpozději asi šest měsíců před předložením žádosti. 

V případě společných žádostí je možné požádat pouze o jednu informační schůzku před předložením žádosti, přičemž tato schůzka je určena skupině žadatelů jako celku. 

Přečtěte si více informací a požádejte o informační schůzku před podáním žádosti

Uvědomte agenturu ECHA a požádejte o informační schůzku před podáním žádosti

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1