Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Připravte strategii podání žádosti

Pokud se povolení týká některé z vašich látek, v dalším kroku je třeba vypracovat strategii postupu.

Měli byste

  • zjistit, zda existují bezpečnější alternativy, a posoudit, zda je možné danou látku či technologii nahradit, a
  • rovněž posoudit význam látky pro vaše podnikání a pro váš dodavatelský řetězec.

Pokud se rozhodnete, že musíte danou látku i nadále používat nebo ji uvádět na trh po datu zániku, bude nutné, abyste vy nebo jiná společnost ve vašem dodavatelském řetězci požádali o povolení do uplynutí lhůty pro podání žádosti uvedené v seznamu látek podléhajících povolení.

Působnost povolení v dodavatelském řetězci

O povolení mohou požádat výrobci, dovozci nebo následní uživatelé, jeho působnost v dodavatelském řetězci se však liší v závislosti na tom, kdo podá žádost. Udělené povolení se vztahuje na všechny subjekty níže v dodavatelském řetězci, než je žadatel pro dané použití. Vztahuje se rovněž na bezprostředního dodavatele žadatele (ale pouze na dodavatele o jeden stupeň výše v dodavatelském řetězci), pokud tento dodavatel danou látku jako takovou nepoužívá.

Ke zjištění, co jiné subjekty plánují, a k případnému vypracování společného plánu je zapotřebí komunikace v dodavatelském řetězci. K nalezení případných partnerů (např. společností, konsorcií, průmyslových sdružení a poradenských společností) nebo k doplnění informací o sobě, aby vás mohli najít jiní, lze snadno použít služby partnerů.

Jednotlivá, nebo společná žádost?

Žádost může podat jednotlivý žadatel, nebo skupina žadatelů (tj. společná žádost). Kvůli případné složitosti a technickým problémům spojeným se společnými žádostmi doporučuje agentura ECHA, abyste vypracovali a předložili společnou žádost v případě, že:

  1. všichni spolužadatelé ve skupině žádají ve společné žádosti o povolení pro všechna použití a
  2. všichni spolužadatelé nalezli přijatelný způsob, jak sdílet veškeré informace uvedené v žádosti.

Ve složitých případech může být vhodnější, aby každý spolužadatel předložil svou vlastní žádost samostatně.

Připravte strategii podání žádosti

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1