Připravte strategii podání žádosti

Připravte strategii podání žádosti

Pokud se povolení týká některé z vašich látek, v dalším kroku je třeba vypracovat strategii postupu.

Měli byste

  • zjistit, zda existují bezpečnější alternativy, a posoudit, zda je možné danou látku či technologii nahradit, a
  • rovněž posoudit význam látky pro vaše podnikání a pro váš dodavatelský řetězec.

Pokud se rozhodnete, že musíte danou látku i nadále používat nebo ji uvádět na trh po datu zániku, bude nutné, abyste vy nebo jiná společnost ve vašem dodavatelském řetězci požádali o povolení do uplynutí lhůty pro podání žádosti uvedené v seznamu látek podléhajících povolení.

Působnost povolení v dodavatelském řetězci

O povolení mohou požádat výrobci, dovozci nebo následní uživatelé, jeho působnost v dodavatelském řetězci se však liší v závislosti na tom, kdo podá žádost. Udělené povolení se vztahuje na všechny subjekty níže v dodavatelském řetězci, než je žadatel pro dané použití. Vztahuje se rovněž na bezprostředního dodavatele žadatele (ale pouze na dodavatele o jeden stupeň výše v dodavatelském řetězci), pokud tento dodavatel danou látku jako takovou nepoužívá.

Ke zjištění, co jiné subjekty plánují, a k případnému vypracování společného plánu je zapotřebí komunikace v dodavatelském řetězci. K nalezení případných partnerů (např. společností, konsorcií, průmyslových sdružení a poradenských společností) nebo k doplnění informací o sobě, aby vás mohli najít jiní, lze snadno použít služby partnerů.

Jednotlivá, nebo společná žádost?

Žádost může podat jednotlivý žadatel, nebo skupina žadatelů (tj. společná žádost). Kvůli případné složitosti a technickým problémům spojeným se společnými žádostmi doporučuje agentura ECHA, abyste vypracovali a předložili společnou žádost v případě, že:

  1. všichni spolužadatelé ve skupině žádají ve společné žádosti o povolení pro všechna použití a
  2. všichni spolužadatelé nalezli přijatelný způsob, jak sdílet veškeré informace uvedené v žádosti.

Ve složitých případech může být vhodnější, aby každý spolužadatel předložil svou vlastní žádost samostatně.

Připravte strategii podání žádosti

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.