Väike- ja kesksuured ettevõtjad

Iga suurusega ettevõtted vastutavad Euroopa Liidus turustatavate kemikaalide ohutuse eest. Ettevõtjate aitamiseks on palju materjale ja vahendeid. Tuhanded, sealhulgas paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on juba registreerinud oma kemikaalid Euroopa Kemikaaliametis.

Kui REACH- , CLP-, PIC- ja biotsiidimäärus on teile uus, tehke kõigepealt kindlaks oma õigused ning kohustused. Need sõltuvad teie osast tarneahelas, konkreetsest tootest, mida impordite, toodate, säilitate või kasutate, ja toote ohtlikkusest.

Vähendatud teenustasud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kehtivad REACH-, CLP- ja biotsiidimääruse järgimisel vähendatud teenustasud. Vähendus sõltub ettevõtte suurusest vastavalt komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ ja võib olla kuni 95% väiksem tavalisest REACH-registreerimistasust.