VKEde tasud REACH- ja CLP-määruse alusel

Enne kui oma ettevõtte VKE-na deklareerite, tutvuge EL-i asjaomase määratlusega. Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ on ainus õiguslik alus mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõteteks kvalifitseerumise üle otsustamiseks.

Ainuesindajate puhul otsustatakse VKE-dele kehtestatud lõivusoodustuse rakendatavuse üle kooskõlas komisjoni soovitusega ainuesindaja esindatava ettevõtte asjakohaste andmete ning selle ettevõttega seotud ja partnerettevõtete esitatud asjakohase teabe põhjal.

On tähtis, et sellest saadakse õigesti aru. Kui te esitate oma ettevõtte suuruse kohta valeandmed, tuleb teil maksta haldustasu ja tasumata summa õigest lõivust. Ärge unustage, et teie kui registreerija vastutate täielikult REACH-IT-i kaudu toimiku saatmisel esitatud andmete õigsuse ja autentsuse eest. Kemikaaliamet ei võta mingit vastutust kolmandate poolte soovituste täpsuse eest teie ettevõtte või selle ettevõtte suuruse määramisel, mida te ainuesindajana esindate.

Kuidas määrata ettevõtte suuruskategooriat

Sammsammuline juhend ettevõtte suuruskategooria määramiseks.

Lisaks

Mida teha, kui te esitasite VKE kategooria valesti

Kui te määrasite REACH-IT-i süsteemis ettevõtte jaoks vale suuruskategooria, lugege järgmisi ECHA teavitamise juhiseid.

Lisaks

 

VKE-le vastavuse tõendamine

ECHA-l on vastutus kontrollida lõivusoodustust taotlenud ettevõtete suurust, et tagada aus konkurents.

Lisaks

Haldustasu

Deklareeritud VKE suuruskategooriale vastavuse tõendamise järel nõuab ECHA haldustasu igalt registreerijalt, kes põhjendamatult väitis, et tal on õigus lõivusoodustusele.

Lisaks

 

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)