Mida teha, kui olete märkinud VKE suuruse valesti?

Järgige alltoodud juhiseid, kui olete määranud REACH-IT-is oma ettevõtte jaoks (või ettevõtte jaoks, mida te ainuesindajana esindate) vale suuruse kategooria ja olete seda vale VKE kategooriat registreerimistaotluse, ajakohastuste või teadete esitamisel kinnitanud.

VKE suuruse kategooria kontrollimenetluse eel

Image

Teatage ECHA-le kasutajatoe kontaktivormi kasutades ettevõtte suuruse kategooria valest määratlemisest. Kontaktandmete sisestamise järel valige teema „Küsimus ECHA-le toimiku esitamise kohta ...", täitke nõutud väljad ja märkige õige esitamisnumber. Veenduge, et te seekord deklareerite ettevõtte õige suuruse. Kui te olete esitanud mitu registreerimistaotlust, viidake kõikidele taotlustele, mida see suuruse kategooria muutmine puudutab.

ECHA kasutajatoe kontaktivorm

 
Image

Kui olete eespoolse 1. punkti kohaselt teatanud ECHA-le ettevõtte valest suuruse kategooriast, saadetakse teie REACH-IT-i kontole teade ja seejärel uus arve või uued arved. Palun tasuge uus, ettevõtte õigele suurusele vastav arve sellel märgitud kuupäevaks.

 

Ülaltoodud juhiseid järgides võite vabaneda haldustasu maksmise kohustusest. ECHA ei nõua haldustasu, kui registreerijad korrigeerivad deklareeritud vale suuruse kategooriat ja teatavad sellest ECHA-le enne, kui ECHA alustab VKE suuruse kategooria kontrollimenetlust.

Tähtis märkus Haldustasu maksmise kohustusest vabanemiseks ei piisa ettevõtte profiili uuendamisest REACH-IT-is.

NB! Kui ECHA on deklareeritud VKE kategooria vastavuse kontrollimiseks teiega juba ühendust võtnud ja kui kontrollimisel selgub, et ettevõtte suuruse kategooria on esialgu teatatust suurem, tuleb teil lisaks ettevõtte õige suuruse kategooria lõivule maksta haldustasu ka kõigi esitatud dokumentide eest, mida VKE kategooriale vastavuse kontrollis menetletakse.

Et vältida tulevikus registreerimistaotluste esitamise eest ebaõigeid arveid, soovitatakse REACH-IT-is pidevalt uuendada oma ettevõtte või selle ettevõtte profiili, kelle ainuesindaja te olete.

VKE suuruse kategooria kontrollimenetluse järel

Niipea kui ECHA võtab teiega ühendust, et kontrollida deklareeritud VKE kategooriale vastavust, ja kui kontrollimisel selgub, et ettevõte on esialgu teatatust suurem, tuleb teil maksta haldustasu. Teile esitatakse ka arve ettevõtte õigele suurusele vastavast lõivust puuduoleva summa maksmiseks kõigi esitatud dokumentide eest, mida VKE kategooriale vastavuse kontrollis menetletakse.

Vastavalt ECHA haldusnõukogu otsusele MB/D/29/2010 tasustatavate teenuste klassifitseerimise kohta ja haldusnõukogu otsusega MB/21/2012/D tehtud viimastele muudatustele võivad ettevõtted, kes pärast seda, kui ECHA nendega esimest korda ühendust võttis, teatavad oma ettevõtte õige suuruse, siiski saada haldustasu maksmisel 50% soodustust. Seega kui saate ECHA-lt teate VKE kategooriale vastavuse kontrollimise alustamise kohta ning mõistes, et te olete deklareerinud ja kinnitanud oma ettevõtte suuruse valesti, tehke soodustuse saamiseks järgmist.

Image

Deklareerige ettevõtte õige suurus, täites vale suuruse deklaratsioonivormi (lisatud ECHA teatele teie ettevõtte VKE lõivusoodustuse õigsuse kontrollimise algatamise kohta).

 
Image
Saatke ECHA-le nõuetekohaselt vormistatud ja allkirjastatud vale suuruse deklaratsioonivorm 21 kalendripäeva jooksul alates ülalmainitud kirjal olevast kuupäevast kas e-posti aadressile sme-verification(at)echa.europa.eu või kirja või kulleriga järgmisele aadressile:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Kui muudate oma ettevõtte suurust, nii et see ei ole enam VKE (vaid on suurettevõte), ei ole vaja ECHA-le esitada muid dokumente kui nõuetekohaselt vormistatud vale suuruse deklaratsioonivorm. Kui deklaratsioonivormil esitatud ettevõtte uus suurus näitab endiselt kuuluvust VKE kategooriasse (nt mikroettevõte on asendatud väikeettevõtte või kesksuure ettevõttega või väikeettevõte on asendatud kesksuure ettevõttega), tuleb teil siiski esitada VKE uut staatust tõendavad dokumendid.

 

NB! Kui ettevõtte vale suuruse deklaratsioonivorm esitatakse pärast ECHA kehtestatud tähtpäeva, ei ole teil enam õigust 50% haldustasu soodustusele.

Et vältida tulevikus registreerimistaotluste esitamise eest ebaõigeid arveid, soovitatakse REACH-IT-is pidevalt uuendada oma ettevõtte või selle ettevõtte profiili, kelle ainuesindaja te olete.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)